head_banner

Vícenásobné způsoby otevírání

v

Snímání k otevření

Snímání chodců k otevření při přiblížení ke dveřím, snímací vzdálenost lze upravit

gh

Zapnout

Stisknutím dveřního spínače zapněte

vbc

Řízení přístupu

Instalací systému kontroly přístupu lze dveře otevřít s oprávněním přejetím karet, otisků prstů a přejetím obličejů

vcas

Hlas zapnutý

Vestavěný modul podporuje hlasové ovládání Tmall, Xiaomi AI

qwe

Pro otevření zatlačte a zatáhněte

Dveře se pohybují ručně a systém se otevře po rozpoznání úmyslu uživatele otevřít dveře

tye

Dálkové ovládání pro zapnutí

Pro zapnutí stiskněte tlačítko pro otevření dveří na bezdrátovém dálkovém ovladači

AI

Inteligentní ovládání

Záměr otevření a zavření může být realizován při splnění nastavených spouštěcích podmínek

tewt

Zapnutí mobilního telefonu

Podpora vzdáleného zapnutí pomocí Bluetooth a sítě mobilního telefonu